Samospráva

Starosta

  • Ľudovít Sendrei

Poslanci OCU

  • Miroslav Szamko
  • Jozef Samko
  • Ladislav Sendrey

Zástupca

  • Miroslav Szamko

Hl. kontrolór

  • Lýdia Fandáková

IČO: 00 328 863
VUB banka, a.s.
BIC kód banky: SUBASKBX
Č. ú.: 28423582/0200
SK53 0200 0000 0000 2842 3582