História

Šivetice sa spomínajú od roku 1262, vznikli asi v 12. storočí na staršom osídlení. Názov obce je doložený z roku 1262 ako Sueta, z roku 1435 ako Swethe, z roku 1453 ako Zwyhete, z roku 1455 ako Sywethe, z roku 1590 ako Seuitiche, z roku 1773 ako Seweticze, z roku 1808 ako Ssiwetice, z roku 1920 ako Šivetice; maďarsky Süvete. Obec patrila Jelšavskému, od 15. storočia Muránskemu panstvu. Na vrchu Múrik bola strážna veža. Roku 1427 tu bolo 31 port. V obci spustošenej Turkami sa začal v 17. storočí nový rozmach, ale roku 1710 mor zahubil 320 ľudí. Obyvatelia sa okrem poľnohospodárstva zaoberali hrnčiarstvom a rozvážali svoje výrobky po Dolnej zemi. V rokoch 1828-1837 tu žilo 588 ľudí v 77 domoch. Aj po roku 1918 boli Šivetice poľnohospodárskou obcou s rozvinutým hrnčiarstvom. Šivetice boli v rokoch 1938-1945 pričlenené k Maďarsku.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť