Kontakty

Toto webové sídlo www.sivetice.sk spravuje Obec Šivetice je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Šivetice

Adresa:
Obecný úrad Šivetice
Šivetice 91
049 14 Licince

IČO: 00328863

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Najbližšia pobočka : pobočka Revúca, Muránska 4, 050 01 Revúca

IBAN :  SK74 5600 0000 0095 5247 0001 (bez medzier : SK7456000000009552470001)

SWIFT/BIC : KOMASK2X

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca
Región: Gemer
Počet obyvateľov: 365
Rozloha: 826 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1262

Všeobecné informácie: obecsivetice@centrum.sk
Podateľňa: obecsivetice@centrum.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 58 448 20 04

E-mail: obecsivetice@centrum.sk

Kompetencie:
Obec Šivetice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Šivetice je zriadený na Miestnom úrade v: Revúca

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk